Ändringar i PM – Tidtagningssystem

14 maj, 2017

Pga leveransproblem av chip kommer all tidtagning att ske manuellt. Det finns således inga kontroller längs banan utan all tidtagning sker av funktionärer. Detta gör det extra viktigt att ha nummerlappar väl synliga.

Under loppet kommer följande mellantider och sluttid loggas:

 1. Kajaklyftet
 2. Växling kajak à löpning
 3. Vätskekontroll
 4. Delning ovanför Gransjön
 5. Växling löpning à MTB
 6. Vätskekontroll
 7. Delning ovanför Gransjön
 8. Målgång

Samtliga resultat och mellantider kommer att publiceras live under loppet på hemsidan där också bilder kommer att läggas upp.

Tiden stoppas då siste lagmedlemmen kommer till målkontrollen.

Länkar

Samarbetspartners

 • Rejlers
 • Ostkusten kajak
 • Maxpuls