Frågor och svar

 • Jag har anmält mig till tävlingen före 1 maj men inte hunnit att betala ännu. Måste jag betala den högre anmälningsavgiften?
  • Nej, så länge man har anmält sig före 1 maj så gäller den lägre anmälningsavgiften.
 • När kommer det mer information om tävlingsdagen?
  • Vi lägger löpande ut information på hemsidan. Senast 16 maj kommer det läggas ut ett PM med praktisk information såsom omklädning, duschar, servering etc
 • Vad rekommenderar ni för boende om man behöver logi?
 • Varför är det inte tillåtet med C2 i annat än öppen klass?
  • Vad gäller regler för vilka kajaker som får användas brukar detta alltid vara en diskussionspunkt och det finns många olika åsikter rörande detta. Eftersom vi har den öppna klassen (som är precis samma bana) beslutade vi i år att endast tillåta K1 i solo och duoklasser.
 • Hur gammal måste man vara för att deltaga?
  • 15 år är satt som åldersgräns i samtliga klasser

 

Länkar

Samarbetspartners

 • Rejlers
 • Ostkusten kajak
 • Maxpuls