Här fanns tidigare Kolmården Adventures. De finns nu på http://www.kolmardenadventures.com/

Multisport

Multisport är en kombination av sport och äventyr. Bland annat finns det med klassiska grenar så som orientering, löpning och kajakpaddling så väl som äventyrsgrenar i form av grottkrypning, canyoning och rafting. Man kan säga att det är en slags triathlon, men med blandade grenar och olika sorters tävlingar. Multisport lyder inte under något förbund utan varje tävling har sina egna regler. Tävlingsformer och omfattning varierar mycket.

Olika tävlingar

Det finns olika sorters tävlingstyper inom multisport. Bland annat de vi kommer lista nedan.

Endagars tävlingar

Dessa brukar vara tävlingar på mellan 50-250 kilometer och man tävlar då individuellt. Denna formen är det som kan liknas vid triathlon-lopp, men i terräng samt att grenarna ofta är mountainbike, löpning och forspaddling.

Etapptävlingar
Detta är en tävlingsform där några grenar avverkas med start och mål varje dag. Man kan tävla mellan två till åtta timmar per dag och det i upp till fyra dagar. Man har ofta mixade lag, vars sammanlagda tid räknas. 

X-adventure
Företaget Salomon har gjort en egen tävlingsform där mixade fyrmannalag kör i stort sett non-stop under 20-30 timmar. Tre deltagare på banan med möjlighet till en avbytare vid varje grenbyte. Inom grenarna kan det ingå snöskolöpning, skridskor, skidåkning, reptravers, isklättring och repfirning.

Äventyrstävlingar
Detta är den tävlingsform som starkast förknippas med ordet multisport och adventure racing.

Här finns tävlingar som kan vara på upp till tusen kilometer och det för mixade fyra- eller femmannalag. Tävlingen görs non-stop med assistans- eller depåpunkter. Först i mål vinner.

En utmaning

Multisport innebär helt enkelt att förflytta sig i naturen på varierande sätt. Orientering med självvald väg genom skog och mark är därmed ofta med som ett tema genom alla tävlingar.

Tävlingsmomenten kan variera en hel del mellan olika tävlingar och alla former av löpning, cykling, ridning, klättring, paddling, segling och repmoment kan ingå.

Liksom i triathlon krävs mångsidighet av deltagarna och förmågan att tänka, planera och fatta beslut måste hela tiden finnas med, trots de många gånger omänskliga prestationerna. Det krävs också mycket god fysik, så är du intresserad är det bara att sätta igång med löpträning.

Multisport är populärt i Centraleuropa, i länder som Frankrike och Spanien men även i Nordamerika, Nya Zeeland och Australien. Också i Sverige växer antalet tävlingar och deltagare.